Paczki na hali

Stowarzyszenie „W stronę słońca” wzięło udział w konkursie na realizację zadania publicznego i otrzymało środki na przygotowanie 80 paczek od Urzędu Miasta i Gminy Karczew.

Dzięki sponsorom t.j. firmie Super Drob i firmie Baks przygotowaliśmy 120 paczek. Przy realizacji zadania stowarzyszenie współpracowało z MGOPS. Osoby wytypowane do udziału w imprezie to klienci MGOPS w Karczewie oraz podopieczni świetlicy środowiskowej prowadzonej przez stowarzyszenie „W stronę słońca”.

Rozdanie paczek nastąpiło podczas imprezy integracyjnej 3 grudnia 2017r.
w hali sportowej MOSIR w Karczewie. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Dariusz Łokietek Pani Kierownik MGOPS w Karczewie Kasia Witak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Trzaskowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty Anna Osial, Dyrektor hali Artur Seredyn.

Podczas spotkania dzieci integrowały się ze sobą śpiewając wspólnie kolędy, bawiąc się np. z wykorzystaniem chusty KLANZA oraz wykonując ćwiczenia podczas piosenki „Aerobik”.

Na koniec przybył święty Mikołaj i wręczył, całkiem spore paczki.
Mikołajkowe spotkanie uatrakcyjniły występy zespołu p. Agnieszki Zakrzewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

A na koniec możemy wykorzystać słowa znanej piosenki: Bo, jak nie my to, kto…? Wierzymy, że to co robimy naprawdę jest potrzebne i ma sens. TAK. TAK