O nas

Od 2012 r. prowadzimy świetlicę środowiskową zapewniając wsparcie potrzebującym dzieciom i młodzieży z gminy Karczew.

Stowarzyszenie „W stronę słońca” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2012 r. pod Nr KRS 0000415305, Nr Regon 146081206, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy.

Dziękujemy za Twoje wsparcie! Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Co u nas słychać?

Aktualności

Zapoznaj się z naszymi działaniami. Więcej informacji znajdziesz na naszym Facebook-u.