Stowarzyszenie „W stronę słońca” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2012 r. pod Nr KRS 0000415305, Nr Regon 146081206, NIP: 5322043839, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy. Adres siedziby: Bielińskiego 1, 05-480 Karczew.

Numer rachunku bankowego: 40 8023 0009 2001 0010 6799 0001

Bank Spółdzielczy w Karczewie Swift code POLUPLPR

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Od 2012 r. prowadzimy świetlicę środowiskową zapewniając wsparcie potrzebującym dzieciom i młodzieży z Gminy Karczew. Na początku każdego roku przystępujemy do konkursu na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie świetlicy na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Karczew”.

Realizujemy zadania w dziedzinie działalności charytatywnej -„Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Karczew, pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia w formie paczek  żywnościowych i świątecznych”.

W ramach podpisanej umowy o współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczewie organizujemy wyjazdy na kolonie i zimowiska dla dzieci i młodzieży z Gminy Karczew.

Pomagamy zbierać środki finansowe na leczenie osób bardzo chorych.

Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach charytatywnych oraz społeczno-kulturalnych: angażujemy się w organizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka, z okazji świąt (kościelnych i państwowych)

Pomagamy schroniskom dla zwierząt.

Włączamy się w akcje na rzecz ochrony środowiska –   sprzątanie lasu w Karczewie.

NAGRODY

Za 10 lat działalności charytatywnej 15 grudnia 2021 Prezes Stowarzyszenia Marzena Kondej została uhonorowana nagrodą ANIOŁA WOLONTARIATU powiatu otwockiego

Marzena Kondej podczas odbioru statuetki Anioła

Prezes Zarządu: Marzena Kondej
Z-ca prezesa: Emilia Leśniewska
Skarbnik: Anna Ewa Jabłecka
Sekretarz: Bożenna Witak

!!!Zarząd Stowarzyszenia „W stronę słońca” nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Link do statutu