Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie podpisało umowę z Bankiem Żywności. Dzięki temu przez 7 lat otrzymywaliśmy żywność dla potrzebujących mieszkańców z Gminy Karczew. Dystrybucją pozyskanej żywności zajmowali się pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie.

Projekt PEPCO -Pepkolandia

Projekt mający na celu rozwój zdolności i zainteresowań podopiecznych świetlicy środowiskowej – zajęcia z robotyki

Projekt pt. „OGARNIJ PRZYSZŁOŚĆ”

Organizator projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cykl warsztatów dla dzieci i nauczycieli:

-podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za siebie i swój rozwój

-świadoma edukacja i przygotowanie zawodowe (podopieczni) / problematyka cyberprzemocy i uzależnień (TV, gry, Internet) (kadra)

Nawiązanie współpracy z Parkiem Trampolin JumpWorld